RYCHLÝ KONTAKT:
+420 776 857 870

Školní výlety

Školní vzdělávací výlety

Dovolujeme si vám nabídnout nový atraktivní projekt určený pro žáky
1. a 2. stupně ZŠ i žáky nižšího stupně víceletých gymnázií, i škol mateřských, středních, školní vzdělávací výlety nazvané Olomouc pohledem námořníka. Pomocí zážitkové pedagogiky nabízíme interaktivní formu poznání historie města Olomouce, flory a fauny řeky Moravy. Žáci se nevšedním způsobem seznámí s významnými památkami i jednotlivými architektonickými styly. Týmy se také naučí základním námořnickým dovednostem, které uplatní během plavby.

 

Charakteristika projektu:

Interaktivní vzdělávací program pro žáky základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií Olomouckého kraje realizovaný během 90minutového programu výletní lodí Ololoď na řece Moravě.

 

Bezpečnostní opatření:

Loď splňuje veškeré lodní certifikace pod vedením kvalifikovaného a zkušeného kapitána. Celá akce je zabezpečena adekvátním počtem odborně proškolených dospělých osob. Na lodi bude zaručena bezpečnost dětí – žáci obdrží záchranné vesty a budou řádně poučeni. Realizační tým projektu je připraven i na nepříznivé počasí (zastřešení lodi, deky).

 

Cíl projektu:

- rozšíření znalostí žáků v oblastech:

- vlastivědná – historie města Olomouce a významné památky

- přírodovědná – flora a fauna řeky Moravy a jejího okolí

- námořnické dovednosti – seznámení s pravidly bezpečné plavby, orientace
   v přírodě, základní námořnické názvosloví, vázání uzlů  

- rozvoj klíčových kompetencí – návaznost na RVP

 

 

 

Program projektu:

 • historie města Olomouce, architektonické styly
 • flora a fauna na řece Moravě
 • základní námořnické dovednosti
 • orientace v přírodě
 • hra – realizace v týmech v zázemí na břehu řeky Moravy
  (u kotviště lodě)

 

Varianty výletů:

 1. kategorie: 1. – 3. ročník
 2. kategorie: 4. – 5. ročník
 3. kategorie: 6. – 9. ročník + nižší ročníky víceletých gymnázií
 4. střední školy (upravena náročnost programu)
 5. mateřské školky (upravena náročnost programu)

 

 

Představený projekt vychází z RVP pro ZŠ a naplňuje klíčové kompetence
(k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské,
pracovní).

délka programu 90 minut

teoretická část 30 min (společná)

hra 30 min (2 skupiny)

plavba 30 min (2 skupiny)

 

 • můžeme spolupracovat na vašich projektových dnech (podle vašich požadavků)
 • začátky 9:00, 11:00, 13:00
 • dostupnost MHD
 • možnost zakoupení sladkostí

cena na žáka: 180,- Kč

pedagogický doprovod: zdarma 2 os

 

      Bližší informace:

Mgr. Šimon Pelikán

předseda spolku Řeka Morava pro Olomouc

info@plavbyolomouc.cz

776 857 870